Razpis za mlade kreativce

Slovenska oglaševalska zbornica objavlja razpis za izbor dveh mladih kreativcev, ki se bosta udeležila mednarodnega oglaševalskega festivala Cannes Lions 2014

RAZPISNA NALOGA

Tema

Tekstanje (sms-i, FB statusi, tviti…) med vožnjo

Ozadje/ kontekst

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je naraščajoč problem (v Sloveniji na primer beležimo 144% povečanje kršitev v primerjavi z letom 2007) in predstavlja vse večjo nevarnost, še posebej za mlade.  Po nekaterih raziskavah v svetu je 23% prometnih nesreč povezanih z uporabo telefona, možnost da pride do nesreče, pa se z uporabo telefona med vožnjo poveča za 23-krat. (vir: http://www.textinganddrivingsafety.com/dont-text-and-drive-blog/).

Med tekstanjem je pogled preusmerjen s ceste na zaslon v povprečju za 4,6 sekunde, reakcijski čas pa je za 30% daljši, kot pri opitosti z 0,8 promila alkohola v krvi. Mladi in alkohol  je nevarna kombinacija, vendar mladi ne pijejo vsak dan, mobilni telefon pa uporabljajo  sedem dni na teden. Telefon v avtu postaja nevarnejši od alkohola.

V Sloveniji med vožnjo uporablja mobilni telefon 25% ljudi, 30% od njih pri tem tudi sprejema in pošilja tekstualna sporočila (sms, twit, objave, brskanje, uporaba instagrama itd.). Koliko je med njimi mladih v Sloveniji, ne vemo, v ZDA, kjer je problem tekstanja najbolj pereč, pa to počnejo štirje od petih študentov. Pri tem se 97% ljudi zaveda nevarnosti, vseeno pa jih večina počne nekaj kar je smrtno nevarno in nezakonito ter ogroža življenja drugih ljudi. Podzavestna reakcija, navada, pomembnost sporočila … so večinoma argumenti, ki jih odvračajo od tega, da bi počakali in uporabili mobilni telefon, šele takrat, ko prenehajo z vožnjo. Strokovnjaki problem bolj  povezujejo z navado (avtomatičnim vedenjem), kot pa z zavestnim odnosom ali normo.

Dodatne informacije: http://www.avprs.si/images/dokumenti/novice/SRKV/nacionalni/Akcijski_na%C4%8Drt_mobilni_telefoni_termin_16._-_22._januarja.pdf

Zakaj oglašujemo

Izzvati mlade, da razumsko dojamejo nevarnost, ki jo večinoma povzročajo podzavestno in to slabo navado opustijo z voljo in disciplino, kot na primer kajenje.

Komu govorimo

Mladim voznikom med 18-25, ki jim je mobilni telefon zakoreninjen v temelje njihovega socialnega življenja. Ne doživljajo ga več kot fascinanten kos tehnologije, ampak kot nekaj samoumevnega, podobno kot uro ali avto. Ukoreninjen je v njihovo zavest in podzavest – zato tudi vse bolj postaja stvar navade, ki je pri nekaterih že tako močna,  da lahko predstavlja obliko zasvojenosti.  Spremljanje socialnih omrežjih postane vsakodnevna obveznost in se brez njihove pogoste uporabe počutijo prazne, poleg tega pa jim to vzbuja občutke nemira, tesnobe ali duševne stiske. To vedenje današnjih mladih lahko povežemo tudi s tem, da so težko zmožni samokontrole in potrpežljivosti.

Cilj komunikacije

Želimo, da tekstanje (ne glede na vrsto, SMS-i, FB statusi, objave na twitterju …) za volanom postane socialno nesprejemljivo dejanje (kot počasi postaja alkohol).

Ton komunikacije

Relevanten za izbrano ciljno publiko; torej ne podcenjujoč ali pokroviteljski, temveč prilagojen komunikacijski kodi mladih. Zaželena je aktivacijska komponenta.

Zahteve

Izdelaj spletno oziroma mobilno rešitev (lahko se povezuje ali zajema tudi druge kanale).

Naročnik

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana.

PRAVILA UDELEŽBE NA RAZPISU

 • Prijava na razpis za mlade kreativce je brezplačna (ni plačila prijavnine).
 • Na razpis se lahko prijavijo pari mladih kreativcev iz Slovenije (tekstopisec in spletni oblikovalec).
 • Vsak član para mora biti rojen po 20. juniju 1986.
 • Vsak član para mora aktivno obvladati angleški jezik in delo z računalniško opremo Apple.
 • Vsak par mladih kreativcev lahko na razpisu sodeluje z enim spletnim oglasom.
 • Vsak tekmovalec lahko sodeluje samo z enim delom.
 • Spletni oglas morate oddati v obliki video zapisa dolžine do 60 sekund (1 min) v formatu mp4, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami razpisa 23. SOF. Prijavljenemu delu morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot).

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Widescreen

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Frame rate

25fps

Scan type

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Kontejner

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

DPI

 

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

 • Spletni oglas morate oddati preko spletnega prijavnega sistema 23. SOF.
 • Prijava (ne izpolnjujte prijavnice za prijavo del za SOF) naj vsebuje naslednje priloge: 1. kratka obrazložitev ideje oglasa, 2. fotokopiji osebnih dokumentov, s katerih sta razvidna datuma rojstva obeh članov para mladih kreativcev, 3. ime, priimek in naslov obeh članov para mladih kreativcev.
 • Pri ocenjevanju bodo upoštevani vsi oglasi, ki bodo v spletni prijavni sistem 23. SOF naloženi do 24. februarja 2014 do 28. februarja 2014 in ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
 • Oglase bo ocenila žirija SOF, odločitev žirije je dokončna. Razglasitev zmagovalnega para bo v okviru podelitve nagrad 23. SOF 28. marca 2014 v Portorožu.
 • Zmagovalni par mladih kreativcev se bo udeležil posebnega tekmovanja za mlade kreativce – Young Lions Competition – skupina Cyber competiton v okviru svetovnega oglaševalskega festivala Cannes Lions 2014. SOZ kot naročnik tega razpisa bo zmagovalnemu paru kril stroške prijavnine na tekmovanje za mlade kreativce in stroške namestitve po izboru naročnika razpisa.