Razpis za mlade kreativce

Slovenska oglaševalska zbornica je v času 24. SOF objavila razpis za izbor dveh mladih kreativcev, ki se bosta udeležila mednarodnega oglaševalskega festivala Cannes Lions 2015. Mlade kreativce podpira ORTO.

Razpis je zaključen. Priznanje Mladi kreativci 2014 sta za delo Juicer prejela Bor Klemenc Mencin in Klemen Selakovič.

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) Cannes Lions Festival Logout

RAZPISNA NALOGA

Tema

ODVISNOST OD MOBILNIH TELEFONOV OZIROMA DRUŽBENIH OMREŽIJ

Ozadje/ kontekst

Mobilni telefoni so že dolgo del vsakdanjega življenja, še posebej pa to velja za generacijo, ki se je rodila v digitalni svet. Raziskave Evropske unije kažejo, da se uporaba mobilnih in predvsem pametnih telefonov v starostni skupini od 9 do 16 let hitro povečuje; v povprečju so otroci v raziskanih državah Evropske unije internet prvič uporabili pri osmih letih, mobilni telefon dobili pri devetih, pametni telefon pa so začeli uporabljati pri dvanajstih letih, starost prvega stika z internetom in napravami pa se iz generacije v generacijo niža. Približno dve tretjini vseh mladostnikov imata profil na enem izmed družbenih omrežij, pri tem pa so večinoma prepričani (tako jih zatrjuje 79%), da uporabo pametnega mobilnega telefona obvladajo bolj kot njihovi starši.

Raziskave kažejo nevarnost realnega tveganja, da določen odstotek mladostnikov (med 10% in celo 30%) postane pretirano navezan na uporabo interneta oziroma mobilnih naprav. Tako je slaba četrtina mladostnikov že pozabila na hrano ali se je odpovedala spanju zaradi spleta, 52 odstotkov mladostnikov pa je že poskušalo zmanjšati uporabo pametnega mobilnega telefona - neuspešno. Dostopne slovenske raziskave pa nam razkrivajo, da tretjina mladih družbena omrežja uporablja več kot 2 uri in pol na dan.

Seveda pa niso ogroženi vsi mladostniki enako. Podatki organizacij, ki se ukvarjajo z odvisnostjo od spletnih aktivnosti, kažejo na naslednje rizične skupine otrok:

 • introvertirani,
 • osamljeni (najbolj rizični),
 • mladostniki, ki kažejo znake anksioznosti ali depresivnosti,
 • nizko samospoštovanje, nizka samopodoba,
 • nepriljubljeni mladostniki (oblikovanje novih identitet),
 • sramežljivi (strah pred nesprejetostjo),
 • tisti, ki trpijo za drugimi vrstami odvisnosti,
 • čustveno nestabilni,
 • zdolgočaseni mladostniki, s katerimi se nihče ne ukvarja.

Pri tem so bistveni naslednji dejavniki tveganja za nastanek zasvojenosti:

 • nenadzorovani prvi stiki z napravo/telefonom,
 • naprava/računalnik je že zelo zgodaj last otroka in se nahaja v otroški sobi,  
 • slabi zgledi v družini,
 • v družini ni jasnih stališč glede namena in rabe naprave/računalnika,
 • neusklajenost obeh staršev,
 • kaotične družinske navade na sploh,
 • premalo/nič pogovora o vplivih naprav/računalnikov,
 • premalo skupnih online aktivnosti, ki bi zbliževale,
 • neaktivno preživljanje prostega časa,
 • mladostnik nima družinskih zadolžitev,
 • dolgčas,
 • nerazvite strategije soočanja z obremenitvami/stresom,
 • slabi medosebni odnosi,
 • nekonstruktivno reševanje težav, ipd.

Zakaj komuniciramo

Želimo izzvati mlade, da kritično ocenijo svojo uporabo mobilnega telefona in družbenih omrežij, prepoznajo znake odvisnosti in poiščejo pomoč.

Ciljna skupina

Mladi med 14 in 16 let. Mobilni telefon jim pomeni podaljšek njihovega lastnega telesa; je izkustveno orodje, senzorični pripomoček, protetična naprava, s katero zaznavajo, razumevajo in spreminjajo svoje okolje; je materializacija socialnega lepila, ki drži vsakdanje življenje na svojem mestu. Prav zato spremljanje socialnih omrežjih postaja prejkone vsakodnevna obveznost; brez njihove pogoste uporabe se počutijo prazne, poleg tega pa jim to vzbuja občutke nemira, tesnobe ali duševne stiske.

Cilj komunikacije

Povečanje stikov in prošenj za pomoč ali pogovor z institucijami ali društvi, ki se ukvarjajo s problemom spletne zasvojenosti oziroma zasvojenosti z mobilnimi telefoni in družbenimi omrežji; povečanje izpolnjenih vprašalnikov o pretirani rabi interneta na spletnem mestu logout.si.

Ton komunikacije

Prilagojen ciljni skupini, empatičen. Uporabljamo način in tip nagovora, ki ga ciljna skupina prepozna kot avtentičnega in iskrenega, zaželena je aktivacijska komponenta.

Zahteve

Spletna ali mobilna rešitev, ki lahko zajema tudi off line kanale.

Naročnik

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana.
Društvo Logout – logout.si

PRAVILA UDELEŽBE NA RAZPISU

 • Prijava na razpis za mlade kreativce je brezplačna (ni kotizacije).
 • Na razpis se lahko prijavijo pari mladih kreativcev (tekstopisec, oblikovalec ali umetniški direktor).
 • Vsak član para mora biti rojen po 27. juniju 1986.
 • Vsak član para mora aktivno obvladati angleški jezik in delo z računalniško opremo Apple.
 • Vsak par mladih kreativcev lahko na razpisu sodeluje z enim spletnim oglasom.
 • Vsak tekmovalec lahko sodeluje samo z enim delom.
 • Spletni oglas morate oddati v obliki video zapisa dolžine do 60 sekund (1 min) v formatu mp4, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami razpisa 24. SOF. Prijavljenemu delu morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot).

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Widescreen

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Frame rate

25fps

Scan type

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Kontejner

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

 • Spletni oglas morate oddati preko spletnega prijavnega sistema 24. SOF. Prijava na razpis Mladi kreativci 2014 je zaključena.
 • Prijava (ne izpolnjujte prijavnice za prijavo del za SOF) naj vsebuje naslednje priloge: 1. kratka obrazložitev ideje oglasa, 2. fotokopiji osebnih dokumentov, s katerih sta razvidna datuma rojstva obeh članov para mladih kreativcev, 3. ime, priimek in naslov obeh članov para mladih kreativcev.
 • Pri ocenjevanju bodo upoštevani vsi oglasi, ki bodo v spletni prijavni sistem 24. SOF naloženi do 26. februarja 2015 in ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
 • Oglase bo ocenila žirija SOF, odločitev žirije je dokončna. Razglasitev zmagovalnega para je bila v okviru podelitve nagrad 24. SOF 27. marca 2015 v Portorožu.
 • Zmagovalni par mladih kreativcev se bo udeležil posebnega tekmovanja za mlade kreativce – Young Lions Competition – skupina Cyber competition v okviru svetovnega oglaševalskega festivala Cannes Lions 2015. SOZ kot naročnik tega razpisa bo zmagovalnemu paru kril stroške prijavnine na tekmovanje za mlade kreativce in stroške namestitve po izboru naročnika razpisa.