Tehnična navodila za oddajo del

Tehnična navodila v PDF formatu.

Spoštovani prijavitelji del na 24. Slovenski oglaševalski festival!

 SOF je že več kot dvajset let najpomembnejši slovenski komunikacijski dogodek z visokimi standardi kreativne in izvedbene odličnosti. Vaša tekmovalna dela želimo kar najbolje predstaviti, zato vam priporočamo, da se pred prijavo in oddajo del na 24. SOF podrobno seznanite s tehničnimi navodili, in sicer:

 1. Splošna navodila
 2. Zahtevani formati del
 3. Tehnične specifikacije posameznih formatov
 4. Specifične zahteve po posameznih tekmovalnih skupinah
 5. Tehnične zahteve za OFF SOF

Sistem spletnih prijav del je zaprt.

1.  Splošna navodila

Osnovne zahteve

 • Vsa dela morajo biti v slovenskem jeziku. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jim mora biti priložen prevod v slovenski jezik. O obliki zapisa tega prevoda se posvetujte s festivalsko pisarno.
 • Vsa dela, razen samopromocijskih, ne smejo biti označena z logotipi ali imeni prijaviteljev.

Oddaja del preko spleta

V skladu z izbrano tekmovalno skupino morate dela oddati preko spletnega prijavnega sistema 23. SOF, razen izjem, navedenih v točki 1.3.. 
Tako oddana dela se naložijo na ftp strežnik organizatorja (SOZ). 
Vsak prijavitelj je odgovoren, da so dela pripravljena in oddana skladno z tehničnimi navodili za oddajo del 23. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način. 
Ko prijavljate delo v obliki video zapisa, daljšega od 1 minute, morate obvezno oddati tudi povzetek filma dolžine do 1 minute ter predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot).
Sprejemamo dela v formatu MP4 (video zapis), MP3 (avdio zapis) in JPEG (slika).
- Prosimo za ustrezno poimenovanje del, kot npr:
- XXX-3minXXXX.mp4
- XXX-1minXXX.mp4
- XXXX.jpeg
V skupinah C – zunanje oglaševanje, D – neposredno trženje in E – korporativna oglasna sredstva lahko za posamezno delo naložite po dve (2) različni fotografiji / sliki. Namesto ene od zahtevanih fotografij lahko naložite video zapis dolžine do 1 minute.
 • V skladu z izbrano tekmovalno skupino morate dela oddati preko spletnega prijavnega sistema 24. SOF, razen izjem, navedenih v točki 1.3.
 • Tako oddana dela se naložijo na ftp strežnik organizatorja (SOZ). 
 • Vsak prijavitelj je odgovoren, da so dela pripravljena in oddana skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 24. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kakovost pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način. 
 • Ko prijavljate delo v obliki video zapisa, daljšega od 1 minute, morate obvezno oddati tudi povzetek filma dolžine do 1 minute ter predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot).
 • Sprejemamo dela v formatu MP4 (video zapis), MP3 (avdio zapis) in JPEG (slika).
- Prosimo za ustrezno poimenovanje del, kot npr:
- XXX-3minXXXX.mp4
- XXX-1minXXX.mp4
- XXXX.jpeg
 • V skupinah C – zunanje oglaševanje, D – neposredno trženje in E – korporativna oglasna sredstva lahko za posamezno delo naložite po dve (2) različni fotografiji / sliki. Namesto ene od zahtevanih fotografij lahko naložite video zapis dolžine do 1 minute.

Oddaja del po pošti

 • V skupinah D – neposredno trženje, E – korporativna oglasna sredstva in morebitno H – inovativne rešitve morate primerek prijavljenega dela poslati v festivalsko pisarno. Če primerki prijavljenega dela presegajo dimenzije, primerne za razstavo, morata biti fotografiji dovolj visoke resolucije in pripravljeni za tisk. Glej navodila za prijavo del v skupinah D, E in H. 
 • Vsakemu dostavljenemu delu priložite kopijo prijavnice.
 • Ko oddajate fizični primerek v skupini D, E ali H, le tega ustrezno zaščitite.
 • Oddaja del po pošti ali osebno na naslov:

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ)
Festivalska pisarna 24. SOF
Letališka cesta 35 
1000 Ljubljana

Na vrh strani …

2.  Zahtevani formati del

TEKMOVALNA SKUPINA Obvezni osnovni format Obvezni dodatek Opcijsko
A FILM
video zapis dolžine do 180 sekund
screenshot - JPEG
/
A FILM – kategorija 12 Spletni video oglasi video zapis dolžine do 300 sekund screenshot - JPEG
B TISKANI OGLASI 2 x JPEG (glej specifikacijo) / /
C ZUNANJE OGLAŠEVANJE 2 x JPEG (glej specifikacijo) / video zapis dolžine do 60 sekund (namesto 1 JPEG)
D NEPOSREDNO TRŽENJE 2 x JPEG (glej specifikacijo) fizični primerek video zapis dolžine do 60 sekund (namesto 1 JPEG)
E KORPORATIVNA OGLASNA SREDSTVA 2 x JPEG (glej specifikacijo) fizični primerek video zapis dolžine do 60 sekund (namesto 1 JPEG)
F DIGITALNO KOMUNICIRANJE video zapis dolžine do 60 sekund screenshot - JPEG URL naslov
F DIGITALNO KOMUNICIRANJE – kategorija 21 video zapis dolžine do 60 sekund screenshot - JPEG in URL naslov /
G RADIJSKI OGLASI avdio zapis dolžine do 180 sekund / /
H INOVATIVNE REŠITVE odvisno od vrste oglasa - od A do L ali predstavitveni plakat - JPEG / video zapis dolžine 60 sekund in/ali fizični primerek
I CELOSTNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE video zapis dolžine do 180 sekund video zapis do 60 sek in screenshot - JPEG /
J USTVARJENE IN OZNAMČENE VSEBINE video zapis dolžine do 180 sekund video zapis do 60 sek in screenshot - JPEG /
K DIGITALNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE video zapis dolžine do 180 sekund video zapis do 60 sek in screenshot - JPEG /
L MEDIJI video zapis dolžine do 180 sekund video zapis do 60 sek in screenshot - JPEG /

Na vrh strani …

3.  Tehnične specifikacije posameznih formatov

V nadaljevanju so podane tehnične specifikacije posameznih formatov za oddajo del.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike 16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)
Ločljivost Full HD (1920 x 1080 px)
Frame rate 25fps
Scan type Progressive
Video kodek h.264 (min 15 - max 40 mbps)
Avdio kodek AAC (min 160 kbps)
Kontejner MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA

DEJANSKI OGLAS

 

SLIKA 1 – DEJANSKI OGLAS 

Namen 

za razstavo, spletni katalog, projekcije ipd.

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Kakovost

300 dpi

Ločljivost

Dolžina najdaljše stranice vsaj 420 mm

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz1.jpeg

PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

 

SLIKA 2 - PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

Namen

samo za žirijo

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Tehnične specifikacije – AVDIO

Avdio kodek 

Mp3

Bitna hitrost (Bit rate)

250 kbps

Na vrh strani …

4.  Specifične zahteve po posameznih tekmovalnih skupinah

 SKUPINA A: FILM (TV, KINO IN SPLETNI OGLASI)

Prijavite lahko TV, spletne ali kino oglase, izdelane v profesionalni TV ali filmski produkciji.

Sprejemamo VIDEO zapise dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp4, ki so skladni s tehničnimi specifikacijami tega razpisa.

Vsakemu prijavljenemu delu je potrebno priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam.

Če delo prijavljate v kategorijo 12 Spletni video oglasi, nam pošljite originalno datoteko, ki je bila naložena na spletno mesto, dolžine do 300 sekund (5 min). Povezava do spletnega mesta na video portalih tipa YouTube zaradi slabše kakovosti posnetka ne zadostuje.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Na vrh strani …

 SKUPINA B: TISKANI OGLASI

Prijavite lahko revijalne in časopisne oglase.

Oddate lahko dve sliki. Prva slika naj bo dejanski oglas, namenjen tiskani razstavi in spletnemu katalogu tekmovalnih del. Druga slika, opcijska, ki naj prikazuje način uporabe oglasa, bo predstavljena zgolj žiriji.

Tehnične specifikacije – SLIKA

DEJANSKI OGLAS

 

  SLIKA 1 – DEJANSKI OGLAS

Namen

za razstavo, spletni katalog, projekcije ipd.

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Kakovost

300 dpi

Ločljivost

Dolžina najdaljše stranice vsaj 420 mm

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz1.jpeg

PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

 

SLIKA 2 – PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

Namen

samo za žirijo

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Na vrh strani …

 SKUPINA C: ZUNANJE OGLAŠEVANJE

Prijavite lahko vse vrste plakatov, oglase na vozilih, moving boarde, instalacije, ambientalne oglase in druge oblike oglasov na prostem. 

Oddate lahko dve sliki. Prva slika naj bo dejanski oglas, namenjen tiskani razstavi in spletnemu katalogu tekmovalnih del. Druga slika, ki naj prikazuje način uporabe oglasa, bo predstavljena zgolj žiriji.

Ponujamo vam dodatno možnost: namesto druge slike, ki prikazuje način uporabe oglasa, lahko oddate video zapis, ki ne sme presegati dolžine 60 sekund. V tem primeru bo prijavljeno delo v spletnem katalogu del predstavljeno s tem zapisom.

Tehnične specifikacije – SLIKA

DEJANSKI OGLAS

 

SLIKA 1 – DEJANSKI OGLAS

Namen

za spletni katalog, projekcije ipd.

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Kakovost

300 dpi

Ločljivost

Dolžina najdaljše stranice vsaj 420 mm

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz1.jpeg

PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

 

SLIKA 2– PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

Namen

samo za žirijo

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Tehnične specifikacije za dodatno možnost – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Na vrh strani …

 SKUPINA D: NEPOSREDNO TRŽENJE

Prijavite lahko vsa oglasna sredstva, ki se razvrščajo v eno od tekmovalnih kategorij (od št. 13 do 16) tekmovalne skupine D. 

Ob prijavi morate oddati fizični primerek prijavljenega dela, ki ga pošljite v festivalsko pisarno. Vsakemu dostavljenemu delu obvezno priložite kopijo prijavnice. Velikost fizičnega primerka naj ne presega velikosti 50 x 50 x 50 cm. V primeru, da primerki prijavljenega dela presegajo navedene dimenzije, oddajte le fotografijo prijavljenega dela, pripravljeno za tisk po tehničnih specifikacijah. O ustreznosti dimenzij fizičnega primerka za razstavo se posvetujte s festivalsko pisarno.

Oddate lahko največ dve sliki, tudi ko gre za paketno prijavo v kategoriji št. 16. Prva slika naj prikazuje dejansko oglasno sredstvo in je namenjena predstavitvi v spletnem katalogu del. Druga slika, ki naj prikazuje način uporabe oglasnega sredstva, bo predstavljena zgolj žiriji.

Ponujamo vam dodatno možnost: namesto druge slike, ki prikazuje način uporabe oglasa, lahko oddate video zapis, ki ne sme presegati dolžine 60 sekund. V tem primeru bo prijavljeno delo v spletnem katalogu del predstavljeno s tem zapisom.

Tehnične specifikacije – SLIKA

DEJANSKI OGLAS

 

SLIKA 1 – DEJANSKI OGLAS

Namen

za razstavo, spletni katalog, projekcije ipd.

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Kakovost

300 dpi

Ločljivost

Dolžina najdaljše stranice vsaj 420 mm

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz1.jpeg

PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

 

SLIKA 2 – PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

Namen

samo za žirijo

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Tehnične specifikacije za dodatno možnost – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Slike in video zapis oddate preko spleta, fizični primerek prijavljenega dela pa morate obvezno poslati po pošti v festivalsko pisarno 24. SOF.

Na vrh strani …

 SKUPINA E: KORPORATIVNA OGLASNA SREDSTVA

Prijavite lahko vsa oglasna sredstva, ki se razvrščajo v eno od tekmovalnih kategorij (od št. 17 do 20) tekmovalne skupine E.

Ob prijavi morate oddati fizični primerek prijavljenega dela, ki ga pošljite v festivalsko pisarno. Vsakemu dostavljenemu delu obvezno priložite kopijo prijavnice. Velikost fizičnega primerka naj ne presega velikosti 50 x 50 x 50 cm. V primeru, da primerki prijavljenega dela presegajo navedene dimenzije, oddajte le fotografijo prijavljenega dela, pripravljeno za tisk po tehničnih specifikacijah. O ustreznosti dimenzij fizičnega primerka za razstavo se posvetujte s festivalsko pisarno.

Oddate lahko največ dve sliki, tudi ko gre za paketno prijavo v kategoriji št. 20. Prva slika naj prikazuje dejansko oglasno sredstvo in je namenjena predstavitvi v spletnem katalogu del. Druga slika, ki naj prikazuje način uporabe oglasnega sredstva, bo predstavljena zgolj žiriji.

Ponujamo vam dodatno možnost: namesto druge slike, ki prikazuje način uporabe oglasa, lahko oddate video zapis, ki ne sme presegati dolžine 60 sekund. V tem primeru bo prijavljeno delo v spletnem katalogu del predstavljeno s tem zapisom.

Tehnične specifikacije – SLIKA

DEJANSKI OGLAS

 

SLIKA 1 – DEJANSKI OGLAS

Namen

za razstavo, spletni katalog, projekcije ipd.

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Kakovost

300 dpi

Ločljivost

Dolžina najdaljše stranice vsaj 420 mm

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz1.jpeg

PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

 

SLIKA 2 – PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

Namen

samo za žirijo

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Tehnične specifikacije za dodatno možnost – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Celostne grafične podobe tržnih znamk – skupina E, kategorija št. 17

Prijavite lahko CGP tržnih znamk (korporacijskih, storitvenih in blagovnih znamk), ki so bile narejene za znanega naročnika in katerih glavni elementi že imajo svoje materialne izvedbe. CGP mora vsebovati najmanj tri aplikacije, ki najboljše predstavijo posamezne rešitve.

Fizični primerki naj predstavljajo dano rešitev (npr. priročnik CGP). Digitalne izvedbe lahko predstavite v obliki video zapisa.

Slike in video zapis oddate preko spleta, fizični primerek prijavljenega dela pa morate obvezno poslati po pošti v festivalsko pisarno 24. SOF.

Na vrh strani …

 SKUPINA F: DIGITALNO KOMUNICIRANJE

Prijavite lahko vsa dela, ki se razvrščajo v eno od tekmovalnih kategorij skupine F (od št. 21 do 27) in so, če gre za spletna mesta, aktivna do 27. marca 2015.

Način oddaje dela je odvisen od kategorije, v katero se tekmovalno delo uvršča.

Sprejemamo VIDEO zapise dolžine do 60 sekund (1 min) v formatu mp4, ki so skladni s tehničnimi specifikacijami tega razpisa.

Vsakemu prijavljenemu delu je potrebno priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam.

V kategoriji 21 morate prijavi obvezno priložiti spletno povezavo (URL naslov), če želite pa lahko URL naslov priložite tudi ob prijavah v vse preostale kategorije.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

 SKUPINA G: RADIJSKI OGLASI

Prijavite lahko radijske oglase.

Sprejemamo datoteke z avdio zapisom dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp3, ki so skladne s tehničnimi specifikacijami:

Tehnične specifikacije - AVDIO

Avdio kodek 

Mp3  

Bitna hitrost (Bit rate)

250 kbps

Na vrh strani …

 SKUPINA H: INOVATIVNE REŠITVE

Prijavite lahko inovativne komunikacijske rešitve in tudi inovativne izdelke ali storitve. Pri izdelkih ali storitvah je odločilnega pomena močna komunikacijska funkcija, ki je lastna produktu samemu. Skupina nima tekmovalnih kategorij.

Dela se oddajajo v skladu z vrsto rešitve:

A) če je delo inovativna komunikacijska rešitev in analogno eni od preostalih skupin A – L, delo oddajte po navodilih, ki so predpisana za posamezne tekmovalne skupine glede na medij:

- za celostne oglaševalske akcije – skupina I, ustvarjene in oznamčene vsebine – skupina J, digitalne oglaševalske akcije – skupina K in medije – skupina L: predstavitveni film dolžine do 3 minut – glej navodila za prijavo v tekmovalne skupine I, J, K in L.

- za ostale oglase glej navodila za prijavo v ustrezno tekmovalno skupino (film – skupina A, tiskani oglasi – skupina B, zunanje oglaševanje – skupina C, neposredno trženje – skupina D, korporativna oglasna sredstva – skupina E, digitalno komuniciranje – skupina F, radijski oglasi – skupina G). 

B) če je delo inovativni izdelek ali storitev in ni analogno nobeni od preostalih tekmovalnih skupin, delo oddajte v obliki predstavitvenega plakata (angl. presentation board) - slike, zapisanega v formatu JPEG.

Neobvezno lahko oddate tudi:

- video zapis dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp4, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami tega razpisa

- fizični primerek prijavljenega dela, ki ga pošljite v festivalsko pisarno. Velikost fizičnega primerka naj ne presega velikosti 50 x 50 x 50 cm. 

Če oddajate video datoteko, morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam. Če video zapis presega dolžino 60 sekund (1 min), morate oddati tudi krajšo različico videa, ki ne presega 60 sekund.

Če oddajate tiskani oglas ali plakat, lahko oddate dve sliki. Prva slika naj bo dejanski oglas, namenjen tiskani razstavi. Druga slika, ki je za tiskane oglase opcijska in za plakate obvezna, naj prikazuje način uporabe oglasa. Namesto druge slike, ki prikazuje način uporabe oglasa, lahko oddate video zapis, ki ne sme presegati dolžine 60 sekund. V tem primeru bo prijavljeno delo v spletnem katalogu del predstavljeno s tem zapisom.

Tehnične specifikacije – SLIKA

DEJANSKI OGLAS

 

SLIKA 1 – DEJANSKI OGLAS

Namen

za razstave, spletni katalog, projekcije ipd.

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Kakovost

300 dpi

Ločljivost

Dolžina najdaljše stranice vsaj 420 mm

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz1.jpeg

PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

 

SLIKA 2 – PRIKAZ UPORABE OGLASA OZ. NAČIN UPORABE OGLASNEGA SREDSTVA

Namen

samo za žirijo

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Tehnične specifikacije za dodatno možnost – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrosk okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Na vrh strani …

 SKUPINA I: CELOSTNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE

Prijavite lahko oglaševalske akcije, ki so za oglaševanje tržne znamke vključile v komunikacijski splet več komunikacijskih sredstev v opredeljenem časovnem okviru.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

Sprejemamo VIDEO zapise dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp4, ki so skladni s tehničnimi specifikacijami tega razpisa.

Predstavitveni film naj vsebuje opis oglaševalske akcije (npr. marketinško okolje, načrtovanje akcije, marketinška in komunikacijska strategija, kreativna strategija, medijska strategija) in uporabljena komunikacijska sredstva.

Če video zapis presega dolžino 60 sekund (1 min), morate oddati tudi krajšo različico videa, ki ne presega 60 sekund.

Vsakemu prijavljenemu delu morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Na vrh strani …

 SKUPINA J: USTVARJENE IN OZNAMČENE VSEBINE

Prijavite lahko dela s področja odnosov z javnostmi (PR projekti za interne in eksterne javnosti, korporativni in marketinški PR projekti, sponzorstva, projekti krizne komunikacije in komunikacije sprememb, projekti družbene odgovornosti ter gverilski PR), dogodkov (korporativni, marketinški in dogodki za promocijo družbene odgovornosti) ter oznamčenih samostojnih vsebin (dogodki in programi, ki so ustvarjeni s strani samostojnih medijskih hiš, producentov ali ustvarjalcev, inovativno oznamčeni in uporabljeni za promocijo podjetij, izdelkov in storitev).

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

Sprejemamo VIDEO zapise dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp4, ki so skladni s tehničnimi specifikacijami tega razpisa. Če video zapis presega dolžino 60 sekund (1 min), morate oddati tudi krajšo različico videa, ki ne presega 60 sekund.

Vsakemu prijavljenemu delu morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Na vrh strani …

 SKUPINA K: DIGITALNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE

Prijavite lahko oglaševalske akcije, ki za doseganje ciljev uporabljajo več digitalnih kanalov (spletnih mest, spletnih oglasov, ciljnih strani, oglasov v iskalnikih ali na družabnih omrežjih, aplikacij, lokacijskih storitev itd.). Nedigitalni ali nespletni deli lahko nastopajo samo, če so povezani z digitalnimi rešitvami v kampanji. Skupina nima tekmovalnih kategorij.

Sprejemamo VIDEO zapise dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp4, ki so skladni s tehničnimi specifikacijami tega razpisa. Če video zapis presega dolžino 60 sekund (1 min), morate oddati tudi krajšo različico videa, ki ne presega 60 sekund.

Vsakemu prijavljenemu delu morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Na vrh strani …

 SKUPINA L: MEDIJI

Prijavite lahko dela s področja kreativne uporabe medijskega spleta ali enega od medijskih kanalov, ki se razvrščajo v eno od tekmovalnih kategorij (28 in 29) tekmovalne skupine L.

Sprejemamo VIDEO zapise dolžine do 180 sekund (3 min) v formatu mp4, ki so skladni s tehničnimi specifikacijami tega razpisa. Če video zapis presega dolžino 60 sekund (1 min), morate oddati tudi krajšo različico videa, ki ne presega 60 sekund.

Vsakemu prijavljenemu delu morate priložiti predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot), ki bo uporabljena v spletnem katalogu tekmovalnih del, zato mora ustrezati navedenim tehničnim specifikacijam.

Tehnične specifikacije – VIDEO

Razmerje slike

16 : 9 Širok zaslon (Widescreen)

Ločljivost

Full HD (1920 x 1080 px)

Hitrost okvirjev (Frame rate)

25fps

Vrsta pregleda (Scan type)

Progressive

Video kodek

h.264 (min 15 - max 40 mbps)

Avdio kodek

AAC (min 160 kbps)

Format

MP4

Tehnične specifikacije – SLIKA ALI ZAJETA SLIKA VIDEO POSNETKA (Screenshot)

Namen

za spletni katalog

Format

JPEG

Barvni prostor (Color space)

RGB

Ločljivost

1920 x 1080 px

Poimenovanje dokumenta

XXXX_za prikaz2.jpeg

Na vrh strani …

 OFF SOF

I. Fotografije v oglaševanju: veljajo enaka pravila kot za skupino B
II. Ilustracije v oglaševanju: veljajo enaka pravila kot za skupino B
III. Avtorska glasba v oglaševanju: veljajo enaka pravila kot za skupino G 
IV. Režija filmskih oglasov: veljajo enaka pravila kot za skupino A
V. Režija radijskih oglasov: veljajo enaka pravila kot za skupino G

Na vrh strani …