Prijavnine za dela

Sistem spletnih prijav del je zaprt. Prijave del smo sprejemali do 26. februarja 2015 16. februarja 2015.

  brez DDV z DDV

A FILM
(TV, kino in spletni oglasi)

185,00 € 225,70 €
B TISKANI OGLASI 185,00 € 225,70 €
C ZUNANJE OGLAŠEVANJE
(plakati, giganti, moving boardi, instalacije, ambientalno oglaševanje)
185,00 € 225,70 €
D NEPOSREDNO TRŽENJE 185,00 € 225,70 €
D - 16 (embalaža)* 230,00 € 280,60 €
E KORPORATIVNA OGLASNA SREDSTVA 185,00 € 225,70 €
E- 20 (poslovna darila)* 230,00 € 280,60 €
F DIGITALNO KOMUNICIRANJE 185,00 € 225,70 €
G RADIJSKI OGLASI 185,00 € 225,70 €
H INOVATIVNE OBLIKE KOMUNICIRANJA 185,00 € 225,70 €
I CELOSTNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE 295,00 € 359,90 €
J USTVARJENE IN OZNAMČENE VSEBINE
(odnosi z javnostmi, dogodki, oznamčene samostojne vsebine)
185,00 € 225,70 €
K DIGITALNE OGLAŠEVALSKE AKCIJE 185,00 € 225,70 €
L MEDIJI
(medijske strategije, kreativna izraba medijskega kanala in spleta)
185,00 € 225,70 €
OFF SOF – v primeru prijave samo v OFF SOF skupine 120,00 € 146,40 €

Ugodnosti

  • Prijaviteljem za vsakih 10 prijavljenih del s plačano prijavnino priznamo eno brezplačno enodnevno prijavnino za osebno udeležbo in eno prijavnino za prireditev s podelitvijo nagrad 24. SOF.
  • Avtorska dela s področja fotografije, ilustracije, glasbe ter režije filmskih in radijskih oglasov, ki so sestavni del prijavljenih tekmovalnih del v skupinah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J in K, lahko sočasno tekmujejo tudi v ustreznih posebnih tekmovalnih skupinah OFF SOF brez posebne prijave in plačila prijavnine (označi ustrezno rubriko v prijavnici!).

Dela lahko prijavite tudi le v OFF SOF tekmovalnih skupinah, vendar v tem primeru plačate prijavnino.

Paketna prijava del v dveh tekmovalnih kategorijah*

  • Embalaža
    V tekmovalni skupini D – neposredno trženje se v tekmovalni kategoriji Embalaža lahko odločite za paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto. V paketno prijavo lahko združite na primer serijo embalaž družine izdelkov.
  • Poslovna darila
    Za paketno prijavo del, ki tvorijo vsebinsko celoto, se lahko odločite tudi v tekmovalni kategoriji Poslovna darila v okviru tekmovalne skupine E – korporativna oglasna sredstva.
    V prijavnici obvezno označite, da gre za paketno prijavo.