OFF SOF

Prijava del v posebne tekmovalne skupine - OFF SOF.

Pomembno!

Prijavite lahko le oglase, v katerih je bilo uporabljeno avtorsko delo (fotografija, ilustracija, glasba, režija). Organizator v tekmovanje ne sprejema posameznih avtorskih del, ki niso del oglasa. Avtorska dela s področja fotografije, ilustracije, glasbe in režije filmskih ter radijskih oglasov, ki so sestavni del prijavljenih tekmovalnih del v skupinah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K in L lahko sočasno tekmujejo tudi v ustreznih posebnih tekmovalnih skupinah OFF SOF brez posebne prijave in plačila prijavnine (primerno označite v obrazcu spletne prijave!)

 

Prijava fotografij – skupina I.

Prijavite lahko oglase, v katerih so bile uporabljene avtorske fotografije in so v skladu s festivalskimi pravili.

 

Prijava fotografije v skupinah:

 • tiskani oglasi ali plakati: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino B ali C,
 • neposredno trženje (npr. katalogi, prospekti): glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino D,
 • korporativna oglasna sredstva (npr. letna poročila, koledarji): glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino E,
 • digitalno komuniciranje: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino F ali K,
 • celostne oglaševalske akcije: glej navodila za prijavo posameznega komunikacijskega sredstva (tiskani oglas, plakat itd.).

Prijava ilustracij – skupina II.

Prijavite lahko oglase, v katerih so bile uporabljene avtorske ilustracije in so v skladu s festivalskimi pravili.

 

Prijava ilustracije v skupinah:

 • tiskani oglasi ali plakati: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino B ali C,
 • neposredno trženje (npr. katalogi, prospekti): glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino D,
 • korporativna oglasna sredstva (npr. letna poročila, koledarji): glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino E,
 • digitalno komuniciranje: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino F ali K,
 • celostne oglaševalske akcije: glej navodila za prijavo posameznega komunikacijskega sredstva (tiskani oglas, plakat itd.).
Prijava avtorske glasbe – skupina III.

Prijavite lahko oglase, v katerih je bila uporabljena avtorska glasba in so v skladu s festivalskimi pravili.

 

Prijava avtorske glasbe:

 • filmski oglasi: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino A,
 • radijski oglasi: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino D,
 • digitalno komuniciranje: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino F ali K,
 • celostne oglaševalske akcije: glej navodila za prijavo posameznega komunikacijskega sredstva (film, radijski oglas itd.).
Prijava režije filmskih oglasov – skupina IV.

Prijavite lahko filmske oglase, ki so v skladu s festivalskimi pravili.

Prijava režije filmskih oglasov: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino A.

 

Prijava režije radijskih oglasov – skupina V.

Prijavite lahko radijske oglase, ki so v skladu s festivalskimi pravili.

Prijava režije radijskih oglasov: glej navodila za prijavo v tekmovalno skupino G.