Slovenski oglaševalski festival

Slovenski oglaševalski festival (SOF) je osrednji letni dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji, ki ga organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Slednja je tudi lastnica blagovne znamke SOF.

Celostno zasnovan kongresni program odpira razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih in omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in pogledov na nadaljnji razvoj stroke, v tekmovalnem delu pa se na vsakoletni paradi kreativnosti izbirajo najboljše oglaševalske rešitve in predstavlja celosten pregled dogajanja v slovenskem oglaševalskem prostoru. SOF torej nagrajuje in spodbuja ustvarjalnost in podjetnost ter prinaša nova znanja. S strokovnim programom in tekmovanjem pomembno vpliva na razvoj slovenske oglaševalske stroke.

SOF ima korenine v jugoslovanskem festivalu propagandnega filma v Portorožu, kot slovenski festival pa se je leta 1991 ustalil pod okriljem Zlatega bobna, ki se je kasneje razvil v mednarodni oglaševalski festival nove Evrope, SOF pa je postal samostojni, osrednji dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji.

Strokovni kongresni program in tekmovanje spodbujata ustvarjalnost in podjetnost ter prinašata nova znanja.

SOF skupaj organizirajo vsa tri združenja, ki delujejo pod okriljem SOZ:

  • Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA),
  • Slovensko združenje medijev (SZM) in
  • Slovensko združenje oglaševalcev (SZO).

Organizacijo festivala opredeljujeta Poslovnik SOF (.pdf) in Poslovnik o sestavi in delu žirije SOF (.pdf), postopek ocenjevanja prijavljenih del pa določa Pravilnik o ocenjevanju prijavljenih del, ki ga na predlog STP SOF potrdi SZOA oz. v njegovem imenu upravni odbor. Najvišji organ festivala je Upravni odbor SOZ, ki je pristojen za potrjevanje poslovnega načrta in zaključnega poročila.

V poslovnem in strokovnem smislu SOF vodi organizacijski odbor. Za tekmovalni program SOF skrbi Svet tekmovalnega programa SOF (STP SOF). STP SOF je med drugim odgovoren za regularnost tekmovalnega programa, skrbi, da je tekmovalni program odraz ter sočasno vzpodbujevalec in gonilna sila razvoja stroke v kreativnem smislu, vodi kandidacijski postopek imenovanja kandidatov za člane žirije SOF ter med nominiranci izbere kandidata za predsednika žirije SOF, ki ga potrdi Upravni odbor SZOA.